Kancelaria Odszkodowawcza
VOCEM

Masz prawo do odszkodowania za wypadek

O Kancelarii

Twój GŁOS w walce o ODSZKODOWANIE

Kancelaria Odszkodowawcza VOCEM specjalizuje się w reprezentowaniu osób poszkodowanych lub uprawnionych do dochodzenia odszkodowań od Towarzystw Ubezpieczeniowych. Nasi pracownicy to wykwalifikowani prawnicy mający doświadczenie w likwidacji szkód osobowych zdobyte w szczególności podczas pracy na rzecz Ubezpieczycieli. Dogłębna znajomość tematyki pozwala nam uzyskać dla Państwa możliwie najwyższe odszkodowania.

Oferujemy kompleksową usługę pomocy poszkodowanym w wypadkach na każdym etapie postępowania. Naszą kancelarię wyróżnia fakt, że Państwa sprawą już od pierwszego kontaktu zajmuje się wyłącznie doświadczony w problematyce ubezpieczeniowej radca prawny, który może reprezentować Państwa począwszy od postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, aż do ewentualnego sporu przed sądem powszechnym.

ODSZKODOWANIE POWYPAKDOWE

Wypadek komunikacyjny połączony z obrażeniami fizycznymi oraz urazem psychicznym może być jedną z trudniejszych sytuacji życiowych, z którą przychodzi nam się zmierzyć. W takich okolicznościach nie warto na własną rękę starać się o zadośćuczynienie pieniężne oraz należny zwrot poniesionych kosztów związanych z wypadkiem.

 

Dogłębna znajomość tematyki pozwala nam uzyskać dla Państwa możliwie najwyższe odszkodowania.

 

iStock_000006139839_Small-1 (2)

Państwa sprawą od samego początku zajmuje się wykwalifikowany radca prawny

Airbag after crash

Doświadczenie nabyte w pracy bezpośrednio na rzecz Ubezpieczycieli

 

Ważne informacje:

Po pierwsze

Ofiary wypadku zwykle nie mają świadomości jakiego typu roszczenia mogą być zgłoszone i w jakiej wysokości (zadośćuczynienie, renty, inne formy odszkodowania).

Po drugie

Towarzystwa Ubezpieczeniowe oddalają roszczenia nawet prawidłowo zgłoszone w przypadku braku ich rzetelnego udokumentowania.

Po trzecie

Sytuacja powypadkowa sama w sobie stanowi na tyle silne źródło stresu , że nierozsądne jest przyjmowanie dodatkowego obciążenia związanego z samodzielnym i często długotrwałym dochodzeniem swoich praw przed Ubezpieczycielem, który może wykorzystywać niewiedzę
i nieporadność roszczących.

Po czwarte

Za świadczoną usługę na wstępie wnosicie Państwo jedynie symboliczną opłatę, a wynagrodzenie kancelarii ma charakter prowizyjny i opiera się wyłącznie na zasadach skutecznego uzyskania dla Państwa należnego odszkodowania. Ponadto, wysokość naszej prowizji jest bardzo konkurencyjna.
i nieporadność roszczących.

2,5mln
zł + 12,5 tys. zł miesiecznej renty
wyniosło jedno z największych odszkodowań w Polsce
3 300
wypadków drogowych wydarzyło się w 2013 r.
Zostało w nich poszkodowanych 43,5 tys. osób
150+
postępowań likwidacyjnych
poprowadzili już pracownicy Kancelarii
4
profesjonalnych pełnomocników
(adwokatów i radców prawnych) współpracuje z naszą Kancelarią

Nasze usługi

Nasza oferta skierowana jest w szczególności do:

 

 

DOKUMENTACJA

W imieniu naszych mocodawców pomagamy zgromadzić dokumentację niezbędną do zgłoszenia szkody osobowej. Przede wszystkim jest to dokumentacja medyczna poszkodowanego, notatki urzędowe sporządzone przez Policję, postanowienia organów ścigania, orzeczenia sądowe związane z Państwa sprawą, akty urodzenia, małżeństwa czy zgonu i wiele innych w zależności od charakteru sprawy.

 

Zapraszamy do kontaktu

DZIAŁANIA

Aby być skutecznym w uzyskaniu odszkodowania nie wystarczy poprzestać na zgłoszeniu szkody Ubezpieczycielowi. Dlatego w imieniu naszych klientów monitorujemy przebieg postępowania likwidacyjnego, kontaktując się bezpośrednio z likwidatorem prowadzącym Państwa sprawę. Nasi pracownicy mają pełną wiedzę dotyczącą terminów wiążących Ubezpieczyciela w procesie likwidacji szkody osobowej – w przypadku ich naruszenia Kancelaria bez zbędnej zwłoki wysyła stosowne monity.

Ponadto w razie niesatysfakcjonującego rezultatu postępowania przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym przekazujemy sprawę współpracującej kancelarii radców prawnych specjalizującej się w sprawach odszkodowawczych, która wnosi pozew do Sądu, a w dalszej kolejności sporządza apelację od wyroku w przypadku istnienia przesłanek świadczących o jej celowości. Firma VOCEM wnoszeni również skargi do Komisji Nadzoru Finansowego lub Rzecznika Ubezpieczonych, które mają charakter dyscyplinujący w sytuacjach rażącego naruszenia prawa przez Ubezpieczycieli.

Zapraszamy do kontaktu

TWOJE PRAWO

POSZKODOWANY 

 

Zadośćuczynienie

Sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę..

Zwrot kosztów poniesionych w związku z wypadkiem

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Renta na zwiększone potrzeby i wyrównawcza

Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. 

UPRAWNIENI

(zgon Poszkodowanego)

Zadośćuczynienie

Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu

Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

Renta alimentacyjna

Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. 

Odszkodowanie

Sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. 

 

KOSZTY

Brak opłat wstępnych
pobieramy konkurencyjne WYŁĄCZNIE wynagrodzenie prowizyjne


W postępowaniu przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym wstępna analiza sprawy na podstawie wywiadu i zgromadzonych dokumentów jest całkowicie bezpłatna i niezobowiązująca. W przypadku pozytywnej weryfikacji i w konsekwencji zgłoszenia szkody Ubezpieczycielowi nie jest pobierana opłata wstępna, a honorarium Kancelarii jest ustalane procentowo i uzależnione wyłącznie od naszej skuteczności w dochodzeniu należnego Państwu odszkodowania.

Kontakt

Oddziały w Warszawie, Borach Tucholskich oraz Toruniu

ul. Borowskiego 2, Budynek Fantastic Studio, 03-462 Warszawa


+48 603 977 984 
 bkaldunski(at)vocem.pl

PROSIMY O TELEFONICZNE UZGODNIENIE SPOTKANIA Z PRAWNIKIEM

IMG_0548 (2)

Oddział w Borach Tucholskich
Klocek 32
89-504 Legbąd
e-mail: biuro(at)kaldunski.pl
tel. 604 425 583

Panorama of Torun, Poland.

Oddział w Toruniu

e-mail: mmk(at)post.pl

Tel. 603 977 984

Opowiedz nam o swojej sprawie

Niniejsze zgłoszenie ma na celu wstępną bezpłatną i niezobowiązującą weryfikację Państwa sprawy przez Kancelarię.

Imię i nazwisko *

Data urodzenia*

Miejscowość*

Numer telefonu*

Adres email*

Data wypadku*

Opis zdarzenia i powstałej szkody*